SOKY historia

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) Historiikki

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) perustettiin vuonna 2002 Gmundenin olkakokouksessa. Ajatus olkakirurgien kasaamisesta yhteen oli ollut jo muutaman vuoden ajan esillä. Olkakirurgia oli voimakkaasti kehittynyt, sekä leikkaustekniikat että leikkausvälineet olivat muuttuneet ja olkakirurgiselle yhdistystoiminnalle oli tilaus. Alkuperäisenä yhdistystoiminnan ajatuksena oli jakaa olkakirurgista osaamista käytännön tasolla. Kouluttaa jäsenistöä ja edistää näin hyvää olkapotilaiden hoitoa ja parantaa jäsenistön olkakirurgisia tietoja ja taitoja. Myöhemmin yhdistyksen toimintaan tuotiin jossain määrin myös tieteellinen tutkimustoiminta ja sen koordinointi.

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) järjesti alusta alkaen jäsenistölleen koulutuksia (1-2 päivää) kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen kokous järjestettiin Tahkovuorella 2002, jossa mukana oli noin 10 jäsentä. Seuraavana keväänä koulutuskokous oli Lahdessa, jossa kokouksen paikallisena isäntänä toimi Jorma Jokiranta. Silloin osallistujia oli jo noin 20. Ilmiselvä tarve sekä varsinaisten kirurgisten asioiden käsittelyyn, mutta myös olkakirurgien vapaamuotoiseen tapaamiseen oli olemassa.

Vuodesta 2004 alkaen SOKY oli mukana rakentamassa Kuopio Arthroscopic Shoulder Course (KASC) koulutusohjelmaa. SOKY:n jäsenistöstä Heliö, Flinkkilä, Väätäinen ovat olleet jokaisessa viidessä KASC kokouksessa mukana facultyssa ja näin merkittävästi vaikuttaneet olkakirurgiaan Suomessa.

SOKYN puheenjohtajat

2002-2007 Urho Väätäinen
2007-2012 Harri Heliö
2012-2015 Ville Äärimaa
2015- Ilkka Sinisaari

SOKYN sihteerit

2002-2005 Janne Nurmenniemi
2005-2012 Jyrki Halinen
2012- Juha Paloneva

Suomen Olkakirurginen Yhdistys on kokoontunut 1-2 kertaa vuodessa eri paikkakunnilla.

2002
Syyskokous: Tahkovuori

2003
Kevätkokous: Lahti, PHKS
Syyskokous: Messukeskus, Hki

2004
Syyskokous: Messukeskus, Hki & KASC, Kuopio

2005
Kevätkokous: Diacor, Hki, Tuohilampi
Syyskokous: Sundman, Hki

2006
Kevätkokous: Diacor, Hki, Tuohilampi
Syyskokous: Sundman, Hki

2007
Kevätkokous: KSKS, Jyväskylä
Syyskokous: Herttoniemen sairaala, Tampere

2008
Kevätkokous: Mehiläinen, Turku
Syyskokous: Terveystalo, Tampere

2009
Syyskokous: KASC, Kuopio

2010
Syyskokous: Ravintola Postres, Hki

2011
Kevätkokous: Diacor, Hki

2012
Syyskokous: Lasipalatsi, Hki

2013
Syyskokous: KASC, Kuopio

2014
Syyskokous: Gustav Vasa, Vaasa

2015
Kevätkokous: Terveystalo, Seinäjoki

2016
Kevätkokous: TaYKS, cadaverikurssi, Tampere
Syyskokous: KASC, Kuopio

2017
Kevätkokous: TaYKS, Tampere

Jäsenmäärä on stabiloitunut noin 60:een jäseneen. Yhdistyksen jäsenenä ovat voineet olla myös alan teollisia tuotteita kauppaavat yritykset. Yhteistoiminta on siinä suhteessa ollut hedelmällistä.

Yhdistyksen toiminnassa erityisen ahkerana liveleikkausten kouluttajana on toiminut Harri Heliö. Muutoin päävastuun jokaisesta koulutuspäivän ohjelmasta on ollut järjestävän paikkakunnan olkakirurgisen yhdistyksen jäsenillä. Väätäinen on vastannut Kuopio Arthroscopic Shoulder Coursen ohjelman rakentamisesta.

SOKY:n alkuperäisenä periaatteena oli hyväksyä yhdistyksen jäseniksi olkakirurgian tekijöitä ja osaajia. Yhdistyksen jäsenyyteen vaaditaan kahden jäsenen suositus. Tämän tarkoituksena oli pitää yhdistyksen toiminta riittävän tiiviinä ja keskittyneenä. Yhdistys vietti toukokuussa 2017 15 v juhlaansa Tampereella. Viimeisien vuosien aikana yhdistyksen toimintaan on tuotu puhtaasti artroskoppisen olkakirurgian lisäksi myös olkanivelen tekonivelkirurgiaa (KASC 2013 ja 2016) ja kyynärpään kirurgiaa (Tampereen cadaverikurssi).

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) perustettiin Gmundenin olkakokouksessa keväällä 2002. Varsin pian yhdistys rekisteröitiin ry:ksi ja otettiin käyttöön oma logo. Kuva perustavasta kokouksesta. Kuvassa vasemmalta alkaen: Harri Panula, Vesa Arvela, Eero Laitinen, Tapio Flinkkilä, Jyrki Halinen, Harri Heliö, Jarkko Toivonen, Ari Hiltunen, Urho Väätäinen, Seppo Pietikäinen, Aki Hintsa, Janne Nurmenniemi, Jorma Jokiranta ja Ilkka Antti-Poika.