SOKY historia

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) Historiikki

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) perustettiin vuonna 2002 Gmundenin olkakokouksessa. Ajatus olkakirurgien kasaamisesta yhteen oli ollut jo muutaman vuoden ajan esillä. Olkakirurgia oli voimakkaasti kehittynyt, sekä leikkaustekniikat että leikkausvälineet olivat muuttuneet ja olkakirurgiselle yhdistystoiminnalle oli tilaus. Alkuperäisenä yhdistystoiminnan ajatuksena oli jakaa olkakirurgista osaamista käytännön tasolla. Kouluttaa jäsenistöä ja edistää näin hyvää olkapotilaiden hoitoa ja parantaa jäsenistön olkakirurgisia tietoja ja taitoja. Myöhemmin yhdistyksen toimintaan tuotiin jossain määrin myös tieteellinen tutkimustoiminta ja sen koordinointi.

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) järjesti alusta alkaen jäsenistölleen koulutuksia (1-2 päivää) kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen kokous järjestettiin Tahkovuorella 2002, jossa mukana oli noin 10 jäsentä. Seuraavana keväänä koulutuskokous oli Lahdessa, jossa kokouksen paikallisena isäntänä toimi Jorma Jokiranta. Silloin osallistujia oli jo noin 20. Ilmiselvä tarve sekä varsinaisten kirurgisten asioiden käsittelyyn, mutta myös olkakirurgien vapaamuotoiseen tapaamiseen oli olemassa.

Vuodesta 2004 alkaen SOKY oli mukana rakentamassa Kuopio Arthroscopic Shoulder Course (KASC) koulutusohjelmaa. SOKY:n jäsenistöstä Heliö, Flinkkilä, Väätäinen ovat olleet jokaisessa viidessä KASC kokouksessa mukana facultyssa ja näin merkittävästi vaikuttaneet olkakirurgiaan Suomessa.

SOKYN puheenjohtajat

2002-2007    Urho Väätäinen
2007-2012     Harri Heliö
2012-2015     Ville Äärimaa
2015-2019     Ilkka Sinisaari
2019-              Juha Paloneva

SOKYN sihteerit

2002-2005    Janne Nurmenniemi
2005-2012     Jyrki Halinen
2012- 2019    Juha Paloneva
2019-              Thomas Ibounig

Suomen Olkakirurginen Yhdistys on kokoontunut 1-2 kertaa vuodessa eri paikkakunnilla.

2002
Syyskokous: Tahkovuori

2003
Kevätkokous: Lahti, PHKS
Syyskokous: Messukeskus, Hki

2004
Syyskokous: Messukeskus, Hki & KASC, Kuopio

2005
Kevätkokous: Diacor, Hki, Tuohilampi
Syyskokous: Sundman, Hki

2006
Kevätkokous: Diacor, Hki, Tuohilampi
Syyskokous: Sundman, Hki

2007
Kevätkokous: KSKS, Jyväskylä
Syyskokous: Herttoniemen sairaala, Tampere

2008
Kevätkokous: Mehiläinen, Turku
Syyskokous: Terveystalo, Tampere

2009
Syyskokous: KASC, Kuopio

2010
Syyskokous: Ravintola Postres, Hki

2011
Kevätkokous: Diacor, Hki

2012
Syyskokous: Lasipalatsi, Hki

2013
Syyskokous: KASC, Kuopio

2014
Syyskokous: Gustav Vasa, Vaasa

2015
Kevätkokous: Terveystalo, Seinäjoki

2016
Kevätkokous: TaYKS, cadaverikurssi, Tampere
Syyskokous: KASC, Kuopio

2017
Kevätkokous: TAYS, Tampere
Syyskokous: OT-päivät, Helsinki 15.11.2017

2018
Kevätkokous ja Koulutus: Turku 3.-4.5.2018
Syyskokous ja Koulutus: Lahti 1.-2.11.2018

2019
Kevätkokous ja Koulutus: 8th Nordic Shoulder and Elbow Conference, Helsinki 16-17.5.2019
Syyskokous ja Koulutus: Pori, 31.10.-1.11.2019

Jäsenmäärä on stabiloitunut noin 60:een jäseneen. Yhdistyksen jäsenenä ovat voineet olla myös alan teollisia tuotteita kauppaavat yritykset. Yhteistoiminta on siinä suhteessa ollut hedelmällistä.

Yhdistyksen toiminnassa erityisen ahkerana liveleikkausten kouluttajana on toiminut Harri Heliö. Muutoin päävastuun jokaisesta koulutuspäivän ohjelmasta on ollut järjestävän paikkakunnan olkakirurgisen yhdistyksen jäsenillä. Väätäinen on vastannut Kuopio Arthroscopic Shoulder Coursen ohjelman rakentamisesta.

SOKY:n alkuperäisenä periaatteena oli hyväksyä yhdistyksen jäseniksi olkakirurgian tekijöitä ja osaajia. Yhdistyksen jäsenyyteen vaaditaan kahden jäsenen suositus. Tämän tarkoituksena oli pitää yhdistyksen toiminta riittävän tiiviinä ja keskittyneenä. Yhdistys vietti toukokuussa 2017 15 v juhlaansa Tampereella. Viimeisien vuosien aikana yhdistyksen toimintaan on tuotu puhtaasti artroskoppisen olkakirurgian lisäksi myös olkanivelen tekonivelkirurgiaa (KASC 2013 ja 2016) ja kyynärpään kirurgiaa (Tampereen cadaverikurssi).

Suomen Olkakirurginen Yhdistys (SOKY) perustettiin Gmundenin olkakokouksessa keväällä 2002. Varsin pian yhdistys rekisteröitiin ry:ksi ja otettiin käyttöön oma logo. Kuva perustavasta kokouksesta. Kuvassa vasemmalta alkaen: Harri Panula, Vesa Arvela, Eero Laitinen, Tapio Flinkkilä, Jyrki Halinen, Harri Heliö, Jarkko Toivonen, Ari Hiltunen, Urho Väätäinen, Seppo Pietikäinen, Aki Hintsa, Janne Nurmenniemi, Jorma Jokiranta ja Ilkka Antti-Poika.

 

Kansainvälisen ”Pioneer of Shoulder and Elbow Surgery” –tunnustuspalkinnon saajat Suomessa

Maailman olkakirurgien kattojärjestö ICSES on myöntänyt kunniamainintoja ansioituneille olkakirurgeille vuodesta 1992 lähtien kolmen vuoden välein järjestettävissä kongresseissaan. Kyseinen tunnuspalkinto on korkein henkilökohtainen tunnustus, jonka olkakirurgi voi maailmassa saada elämäntyöstään olkakirurgina. Kyseisen kunniamaininnan ovat suomalaisista olkakirurgeista saaneet Kauko Solonen (1995) ja Martti Vastamäki (2019).

Kauko Solonen (1921-2018)

Kauko Solonen syntyi 1921 Kortesjärvellä Etelä-Pohjanmaalla, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1948 ja väitteli 1957 SI-nivelen vaivoista. Hän kehitti ammattitaitoaan vieraillen mm. lukuisissa ortopedian ja käsikirurgian klinikoissa Euroopassa ja USA:ssa. Tärkeitä Solosen oppi-isiä olivat Leonard J. Goldner, Emmanuel B. Kaplan ja Hanno Millesi. Esikuviensa Sterling Bunnelin ja William Littlerin tapaan hän aina liitti leikkauskertomuksiin lukuisia informatiivisia ja yksityiskohtaisia piirroksia. Kauko Solosta pidetään ansaitusti Suomen käsikirurgian ja olkakirurgian isänä. Vuonna 1963 hän aloitti varsinaisen käsikirurgisen toiminnan Töölön sairaalassa ortopedian apulaisylilääkärinä ja Suomen ensimmäisen käsikirurgisen osaston johtavana lääkärinä. Osastoa voidaan hyvällä syyllä kutsua myös yläraajakirurgian ensimmäiseksi osastoksi Suomessa, koska noin puolet leikkauksista kohdistui olkaniveleen tai kyynärniveleen. Vuosina 1967-69 Solonen toimi Kotkan Keskussairaalan kirurgian ylilääkärinä ja kehitti siellä käsikirurgiaa ja tämän jälkeen vuodesta 1969 lähtien jatkoi työtään Invalidisäätiön sairaalassa. Invalidisäätiön sairaalassa Solonen toimi aina eläkkeelle siirtymiseensä asti vuoteen 1984, joista viimeiset vuodet johtavana ylilääkärinä. Professorin arvonimi Kauko Soloselle myönnettiin 1982. Maailman olkakirurgiyhdistysten katto-organisaation ICSES:n myöntämän Pioneer of Shoulder and Elbow Surgery tunnustuspalkinnon Kauko Solonen sai elämäntyöstään vuonna 1995 6. ICSES-kongressin avajaisissa Finlandia-talolla Helsingissä oppilaansa, kongressin presidentin Martti Vastamäen kädestä.

Martti Vastamäki (1943-)

Martti Vastamäki syntyi 1943 Helsingissä, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1969 ja väitteli vuonna 1983 olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämästä. Professorin arvo hänelle myönnettiin 2018. Martti Vastamäki on toiminut Invalidisäätiön sairaalan ja sittemmin sairaala Ortonin olka- ja käsikirurgina vuodesta 1975 vuoteen 2010. Käsi- ja olkakirurgian koulutuksen Vastamäki sai Kauko Solosen ja Henry Brummerin opissa sekä lukuisissa olkakirurgian keskuksissa maailmalla. Vuodesta 1987 lähtien Martti johti Ortonin yläraajakirurgian yksikköä. Suomen Olkaseuran (1988) lisäksi hän on ollut perustamassa myös Suomen Käsikirurgiyhdistystä ja Suomen Musiikkilääketieteen yhdistystä. Vastamäki on kehittänyt aktiivisesti Suomen olkakirurgiaa mm. aloittaen olkanivelen tähystyksen maassamme 1981, artroottisen olkanivelen protetisoinnin 1982 ja kyynärnivelen tähystykset 80-luvun loppupuolella. Hänen ja dos. Ilkka Antti-Pojan tutkimusten perusteella maassamme siirryttiin traumaattisen olkanivelen instabiliteetin hoidossa Eden-Hybbinette-leikkauksesta Bankart-tyyppisiin kapselinkorjausleikkauksiin 1990-luvun alussa. Martti Vastamäki on toiminut lukuisissa kansainvälisissä ammatillisissa ja muissa luottamustoimissa (mm. 20 vuotta SECECin neuvoston jäsenenä, 5 vuotta ICSS:n Boardissa ja Maailman Olkakirurgiyhdistysten Federaation (ICSS) kongressin presidenttinä Helsingissä 1995) ja luentotehtävissä. Hän on tehnyt merkittävän määrän tieteellistä tutkimusta olkakirurgian alalta. Hän on toimittanut kaksi kansainvälistä olkakirurgian oppikirjaa, Surgery of the Shoulder, Ed: Vastamäki M, Jalovaara P. Elsevier Science, Paris 1995, ja Arthroscopy of the Upper Extremity, Ed. Vastamäki M, Roth J, Churchill Livingstone, New York 1996. Martti Vastamäen harrastuksia ovat raittiustyö, kilpapokeri, kuorolaulu ja veneily. Maailman olkakirurgian kattojärjestön ICSES:n myöntämä Pioneer of Shoulder and Elbow Surgery –nimitys hänelle luovutettiin vuonna 2019 Buenos Airesissa. Vastamäki jäi vuonna 2010 eläkkeelle Sairaala Ortonista, mutta hän toimii edelleen aktiivisena käsi- ja olkakirurgian konsulttina ja ammatinharjoittajana sekä Tieteellinen Tutkimus Ortonin vanhempana tutkijana mm. väitöskirjatutkimuksia ohjaten.